Pludseligt betyder dit eget liv noget andet. Eller nærmere noget mere. Pludselig har det en større betydning, end blot for egen fordel, at have et sundt helbred. Det er nemlig med at kunne være der for sine børn, som man elsker allerhøjest mange år endnu. Ligeledes har sikkerhed økonomisk og et trygt sted at bo også meget højere betydning end for mange unge og folk uden børn. Læs meget mere her om nogle af følelserne, sorg og glæder ved at være forældre samt meget mere i følgende artikel. 

skilsmisse og familie

Vidunderligt I skal til at være forældre

Det er jo helt vidunderligt, at I skal til at være forældre. Det er et kæmpe eventyr, der ligger forud for jer og venter. Det er for de fleste det mest banebrydende og skelsættende for ens liv, når børn kommer ind i billedet. Selvom vi gennemgår kæmpe og betydningsfulde udviklinger op gennem barndommen, ungdommen og livet i det hele taget, er der bare for første gang dét, at du har det fulde ansvar for et andet menneske indtil det er voksent. Du er nu nogens forældre, og de fleste er bekendte med, hvilken betydning ens opvækst har. Den har forældrene nu engang størst påvirkning på.

På den anden side, har de fleste det også sådan, at når børnene bliver født, er det så rørende og fantastisk lykkeligt. Det er som om, at det er første gang, livet nu også giver helt mening. Mange finder det naturligt og helt nemt at vælge det gamle måske vilde og frie ungdomsliv ryggen. Mange mener, trods dét at tilgodese alle sine egne behov for barnets, at forældrerollen blev et vidunderligt omdrejningspunkt. Og at de har kærlighed i livet og i hverdagen som aldrig før. Så trods alt det hårde, der altid fortælles om at blive forældre, er det vist vigtigt at nævne til slut, at det at få et barn og blive en familie vil opleves som en overvældende lykke større end noget andet.

Skilsmisseforældre

Det ender for mange familier og forældrepar, at de desværre går fra hinanden. Hermed startes en enorm hård omvæltning for alle i familien. Det er hårdt for forældre at være skyld i ens børn, man elsker højere end noget andet, nu ikke skal have forældre der lever sammen. Som den ideelle familier. Selvom rigtig mange familier og børn har det pragtfuldt trods forældres skilsmisse, og til trods for at skilsmisser er helt almindelige og accepteret – heldigvis, så har det jo aldrig været ønsket til at starte med for de, der stiftede familie. Så det gør ondt at give op på drømmen og en gammel kærlighed. Og det gør rigtig ondt at vide, at børnene uundgåeligt vil blive ramt af en form for sorg. 

Dog skal du aldrig bebrejde dig selv for at gøre det rigtige. Og på sigt, er det det bedste for alle, når man tager valget om at blive skilt. Det sker jo altid, fordi det ikke fungere, eller den ene part ikke har lyst til den anden længere. Kærligheden er på en måde ikke den samme eller rigtig, men den er der stadigvæk heldigvis i rigtig mange sammenhænge alligevel, og mange skilte forældre bevarer et rigtig godt venskab, som også er det ideelle for børnene. 

mor og angstfølelse

Livsangst i en helt anden liga

Rigtig mange oplever desværre at blive nervøse for alt muligt, som slet ikke sandsynligt. Det kan være sygdomme som kræft eventuelt, nogle forældre bliver bange for at få. For mange er det mest en frygt, der handler om den skrækkelige situation, det er ikke at kunne tage vare på sine egne børn. Opdrage dem, belære dem og give dem den moderlige omsorg tilstrækkeligt. Livet er bare skrøbeligt, og i stedet for at bruge energi på at frygte triste tilfælde, er det med at være de bedste forældre for ens børn, mens du kan. Børn har ikke godt af en forældre, der udviser frygt for livet hele tiden. Leg og lev sammen med og for dine børn. Med nogle kræftsygdomme, som eventuelt hudkræft, er det faktisk størstedelen, som overlever. Læs mere her om hudkræftbehandling, og få et overblik over forskellige behandlingsformer.